Neděle, 19. ledna 2020

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Semily

ÚZSVM převzal v Jilemnici patnáct pozemků od ŘSD

10.01.2020
ÚZSVM převzal v Jilemnici patnáct pozemků od ŘSD
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo od Ředitelství silnic a dálnic ČR patnáct pozemků o celkové výměře 1 952 m², které se nacházejí v okrajové části města Jilemnice v okolí silnice vedoucí do Hrabačova.

Harrachov získal osm pozemků pod komunikacemi

07.01.2020
Harrachov získal osm pozemků pod komunikacemi
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo městu Harrachov osm pozemkových parcel o celkové výměře 2 308 m2. ÚZSVM získal tyto pozemky od Správy Krkonošského národního parku, která uvedený majetek v účetní hodnotě téměř 10 000 korun vyhodnotila jako trvale nepotřebný pro svou činnost.

Turnov získal od ÚZSVM přístup k zahrádkám

02.01.2020
Turnov získal od ÚZSVM přístup k zahrádkám
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo bezúplatně městu Turnov malou parcelu o výměře 93 m2.

Zaměstnanci ÚZSVM v Semilech pomohli lidem v nouzi

23.12.2019
Zaměstnanci ÚZSVM v Semilech pomohli lidem v nouzi
Zaměstnanci semilského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových přispěli do sbírky pro Diakonii Broumov, která pomáhá lidem v sociální nouzi a tradičně organizuje sbírky použitého ošacení.

Semilský ÚZSVM zlikvidoval zabavený nůž

23.12.2019
Semilský ÚZSVM zlikvidoval zabavený nůž
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převzalo od Policie ČR zavírací nůž zabavený v rámci spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování.

ÚZSVM zdarma převedl Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR spoluvlastnické podíly na pozemcích v Kar

18.12.2019
ÚZSVM zdarma převedl Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR spoluvlastnické podíly na pozemcích v Kar
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR spoluvlastnické podíly na devatenácti pozemcích o celkové výměře 8 167 m2 v katastrálním území Karlovice na Turnovsku.

ÚZSVM převedl Státnímu pozemkovému úřadu pozemky na Jilemnicku

07.11.2019
ÚZSVM převedl Státnímu pozemkovému úřadu pozemky na Jilemnicku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech bezúplatně převedl Státnímu pozemkovému úřadu tři parcely na Jilemnicku v obci Víchová nad Jizerou. Celková výměra pozemků činí 2,5 tis. m2 a účetní hodnota 1 749 Kč.

Město Semily získalo bezúplatně část otočky autobusů

06.11.2019
Město Semily získalo bezúplatně část otočky autobusů
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo městu Semily pozemek o výměře 18 m2 s otočkou autobusů.

ÚZSVM přispěl k podkrkonošské oslavě úrody

05.11.2019
ÚZSVM přispěl k podkrkonošské oslavě úrody
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových poskytlo své pozemky před administrativní budovou, tzv. „zámečkem“, k uspořádání dožínkové slavnosti pro širokou veřejnost.

V budově ÚZSVM v Semilech vznikla nová chráněná dílna

05.11.2019
V budově ÚZSVM v Semilech vznikla nová chráněná dílna
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pronajímá již více než rok kanceláře své administrativní budovy sdružení TULIPAN, které na Semilsku zajišťuje vzdělávací kurzy, motivační programy a poradenskou činnost pro osoby znevýhodněné na trhu práce a osoby pečující o handicapované.

ÚZSVM předal Povodí Labe koryto vodního toku v Čisté u Horek

07.10.2019
ÚZSVM předal Povodí Labe koryto vodního toku v Čisté u Horek
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových předalo bezúplatně státnímu podniku Povodí Labe pozemek o výměře 336 m2 v katastrálním území Čistá u Horek.

ÚZSVM převedl bezúplatně pozemek městu Lomnice nad Popelkou

27.09.2019
ÚZSVM převedl bezúplatně pozemek městu Lomnice nad Popelkou
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převedlo bezúplatně městu Lomnice nad Popelkou pozemkovou parcelu o výměře 889 m2, kterou ÚZSVM převzal od Státního pozemkového úřadu.

Město Turnov získalo od ÚZSVM spoluvlastnické podíly na pozemcích v Turnově

12.09.2019
Město Turnov získalo od ÚZSVM spoluvlastnické podíly na pozemcích v Turnově
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převedl spoluvlastnické podíly ve výši 3/8 na třech pozemcích v centru Turnova bezúplatně městu Turnov.

ÚZSVM převedl Státnímu pozemkovému úřadu bezúplatně pozemky na Semilsku

11.09.2019
ÚZSVM převedl Státnímu pozemkovému úřadu bezúplatně pozemky na Semilsku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech předal Státnímu pozemkovému úřadu třináct pozemků o celkové výměře 13 434 m2.

ÚZSVM v Semilech připadl zabraný teleskopický obušek

11.09.2019
ÚZSVM v Semilech připadl zabraný teleskopický obušek
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převzalo od Policie ČR teleskopický obušek.

Semilské pracoviště ÚZSVM prodalo ve výběrovém řízení tři pozemky v Turnově

06.09.2019
Semilské pracoviště ÚZSVM prodalo ve výběrovém řízení tři pozemky v Turnově
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídlo veřejnosti ke koupi formou výběrového řízení tři pozemky v Turnově v lokalitě poblíž bývalého autobusového nádraží. Prostranství o celkové výměře 208 m2 je převážně využito jako veřejně přístupá účelová komunikace.

Rekreační středisko v Rokytnici nad Jizerou opět slouží svému účelu

30.08.2019
Rekreační středisko v Rokytnici nad Jizerou opět slouží svému účelu
V rámci fyzických prověrek majetku, se kterým Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) hospodaří, neujde pozornosti zaměstnanců využití a péče o majetek převedený v minulosti z ÚZSVM na jiné osoby.

ÚZSVM převzalo od Správy KRNAP patnáct pozemků v Harrachově

02.08.2019
ÚZSVM převzalo od Správy KRNAP patnáct pozemků v Harrachově
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech, převzal dalších patnáct pozemků v katastrálním území Harrachov, které Správa KRNAP vyhodnotila jako nepotřebný majetek pro svou činnost.

ÚZSVM zlikvidoval zabavený zavírací nůž

19.07.2019
ÚZSVM zlikvidoval zabavený zavírací nůž
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převzal od Policie ČR celokovový zavírací nůž zabavený při spáchání trestného činu.

ÚZSVM převedl bezúplatně pozemky ŘSD na hraničním přechodu Harrachov

16.07.2019
ÚZSVM  převedl bezúplatně pozemky ŘSD na hraničním přechodu Harrachov
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převedlo bezúplatně Ředitelství silnic a dálnic ČR dva pozemky o celkové výměře 223 m2 na hraničním přechodu Harrachov.