Neděle, 15. prosince 2019

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Semily

ÚZSVM převedl Státnímu pozemkovému úřadu pozemky na Jilemnicku

07.11.2019
ÚZSVM převedl Státnímu pozemkovému úřadu pozemky na Jilemnicku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech bezúplatně převedl Státnímu pozemkovému úřadu tři parcely na Jilemnicku v obci Víchová nad Jizerou. Celková výměra pozemků činí 2,5 tis. m2 a účetní hodnota 1 749 Kč.

Město Semily získalo bezúplatně část otočky autobusů

06.11.2019
Město Semily získalo bezúplatně část otočky autobusů
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo městu Semily pozemek o výměře 18 m2 s otočkou autobusů.

ÚZSVM přispěl k podkrkonošské oslavě úrody

05.11.2019
ÚZSVM přispěl k podkrkonošské oslavě úrody
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových poskytlo své pozemky před administrativní budovou, tzv. „zámečkem“, k uspořádání dožínkové slavnosti pro širokou veřejnost.

V budově ÚZSVM v Semilech vznikla nová chráněná dílna

05.11.2019
V budově ÚZSVM v Semilech vznikla nová chráněná dílna
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pronajímá již více než rok kanceláře své administrativní budovy sdružení TULIPAN, které na Semilsku zajišťuje vzdělávací kurzy, motivační programy a poradenskou činnost pro osoby znevýhodněné na trhu práce a osoby pečující o handicapované.

ÚZSVM předal Povodí Labe koryto vodního toku v Čisté u Horek

07.10.2019
ÚZSVM předal Povodí Labe koryto vodního toku v Čisté u Horek
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových předalo bezúplatně státnímu podniku Povodí Labe pozemek o výměře 336 m2 v katastrálním území Čistá u Horek.

ÚZSVM převedl bezúplatně pozemek městu Lomnice nad Popelkou

27.09.2019
ÚZSVM převedl bezúplatně pozemek městu Lomnice nad Popelkou
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převedlo bezúplatně městu Lomnice nad Popelkou pozemkovou parcelu o výměře 889 m2, kterou ÚZSVM převzal od Státního pozemkového úřadu.

Město Turnov získalo od ÚZSVM spoluvlastnické podíly na pozemcích v Turnově

12.09.2019
Město Turnov získalo od ÚZSVM spoluvlastnické podíly na pozemcích v Turnově
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převedl spoluvlastnické podíly ve výši 3/8 na třech pozemcích v centru Turnova bezúplatně městu Turnov.

ÚZSVM převedl Státnímu pozemkovému úřadu bezúplatně pozemky na Semilsku

11.09.2019
ÚZSVM převedl Státnímu pozemkovému úřadu bezúplatně pozemky na Semilsku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech předal Státnímu pozemkovému úřadu třináct pozemků o celkové výměře 13 434 m2.

ÚZSVM v Semilech připadl zabraný teleskopický obušek

11.09.2019
ÚZSVM v Semilech připadl zabraný teleskopický obušek
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převzalo od Policie ČR teleskopický obušek.

Semilské pracoviště ÚZSVM prodalo ve výběrovém řízení tři pozemky v Turnově

06.09.2019
Semilské pracoviště ÚZSVM prodalo ve výběrovém řízení tři pozemky v Turnově
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídlo veřejnosti ke koupi formou výběrového řízení tři pozemky v Turnově v lokalitě poblíž bývalého autobusového nádraží. Prostranství o celkové výměře 208 m2 je převážně využito jako veřejně přístupá účelová komunikace.

Rekreační středisko v Rokytnici nad Jizerou opět slouží svému účelu

30.08.2019
Rekreační středisko v Rokytnici nad Jizerou opět slouží svému účelu
V rámci fyzických prověrek majetku, se kterým Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) hospodaří, neujde pozornosti zaměstnanců využití a péče o majetek převedený v minulosti z ÚZSVM na jiné osoby.

ÚZSVM převzalo od Správy KRNAP patnáct pozemků v Harrachově

02.08.2019
ÚZSVM převzalo od Správy KRNAP patnáct pozemků v Harrachově
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech, převzal dalších patnáct pozemků v katastrálním území Harrachov, které Správa KRNAP vyhodnotila jako nepotřebný majetek pro svou činnost.

ÚZSVM zlikvidoval zabavený zavírací nůž

19.07.2019
ÚZSVM zlikvidoval zabavený zavírací nůž
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převzal od Policie ČR celokovový zavírací nůž zabavený při spáchání trestného činu.

ÚZSVM převedl bezúplatně pozemky ŘSD na hraničním přechodu Harrachov

16.07.2019
ÚZSVM  převedl bezúplatně pozemky ŘSD na hraničním přechodu Harrachov
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převedlo bezúplatně Ředitelství silnic a dálnic ČR dva pozemky o celkové výměře 223 m2 na hraničním přechodu Harrachov.

Liberecký kraj získal od ÚZSVM pozemek v Tuhani u Stružince

16.07.2019
Liberecký kraj získal od ÚZSVM pozemek v Tuhani u Stružince
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převedl Libereckému kraji pozemek o výměře 104 m2 v místní části Tuhaň u Stružince. Pozemek leží v okrajové části obce Stružinec a nachází se na něm těleso silnice, které je ve vlastnictví kraje.

ÚZSVM v Semilech snížil energetickou náročnost administrativní budovy

12.07.2019
ÚZSVM v Semilech snížil energetickou náročnost administrativní budovy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dokončil komplexní obnovu oken v čtyřpodlažní administrativní budově v Semilech.

Semilský ÚZSVM prezentoval svou činnost na setkání orgánů veřejné správy

08.07.2019
Semilský ÚZSVM prezentoval svou činnost na setkání orgánů veřejné správy
Ředitelka semilského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se na základě pozvání starostky města zúčastnila setkání vedoucích orgánů veřejné správy sídlících v Semilech.

ÚZSVM v Semilech zlikvidoval zlodějovo náčiní

28.06.2019
ÚZSVM v Semilech zlikvidoval zlodějovo náčiní
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převzalo od Policie České republiky kleště, stavitelné klíče, páčidla, batoh a rukavice. Všechny předměty byly použity ke spáchání trestných činů a propadly podle trestního zákoníku státu zastoupenému ÚZSVM, který zajistil fyzickou likvidaci.

ÚZSVM prodal zbývající pozemky v harrachovském autokempu

28.06.2019
ÚZSVM prodal zbývající pozemky v harrachovském autokempu
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech prodalo zbývající tři pozemky, které se nacházejí v areálu autokempu v Harrachově, za 158 220 korun. ÚZSVM získal v tomto areálu celkem šest pozemků po zrušeném okresním úřadu.

Cennosti z odúmrti byly předány Puncovnímu úřadu

25.06.2019
Cennosti z odúmrti byly předány Puncovnímu úřadu
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových předalo Puncovnímu úřadu majetek v hodnotě sedm tisíc korun.