Čtvrtek, 23. ledna 2020

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Semily

ÚZSVM prodal pozemek v Lomnici nad Popelkou za 62 tisíc korun

17.04.2019
ÚZSVM prodal pozemek v Lomnici nad Popelkou za 62 tisíc korun
Úřad pro zastupování ve věcech majetkových v Semilech prodal v Lomnici nad Popelkou pozemek o výměře 156 m2 městu za 62 000 korun.

ÚZSVM převzal od Správy KRNAP sedmnáct pozemků v Harrachově

12.04.2019
ÚZSVM převzal od Správy KRNAP sedmnáct pozemků v Harrachově
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo v prvním čtvrtletí roku 2019 sedmnáct pozemků v Harrachově, které Správa Krkonošského národního parku vyhodnotila jako nepotřebný majetek pro svou činnost.

Do budovy ÚZSVM v Semilech přibyli noví uživatelé

02.04.2019
Do budovy ÚZSVM v Semilech přibyli noví uživatelé
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo počátkem roku 2019 dva nové uživatele své administrativní budovy.

ÚZSVM prodal v Turnově pozemky pod garážemi

27.03.2019
ÚZSVM prodal v Turnově pozemky pod garážemi
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech úspěšně dořešil roztříštěné vlastnické vztahy u tří garáží v Turnově. Garáže ve vlastnictví fyzických osob, které leží v blízkosti bývalého autobusového nádraží a městského parku, byly postaveny na cizích pozemcích. Majitelé garáží proto projevili zájem získat tyto pozemky do svého vlastnictví.

ÚZSVM dohledal vlastníka lesních pozemků zasažených kůrovcem na Turnovsku

26.02.2019
ÚZSVM dohledal vlastníka lesních pozemků zasažených kůrovcem na Turnovsku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Semilech vyřešil případ dvou pozemků s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, které se potýkaly s kůrovcovou kalamitou.

Zaměstnanci ÚZSVM vyklidili byt v Semilech

07.02.2019
Zaměstnanci ÚZSVM vyklidili byt v Semilech
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech připadlo movité vybavení bytu o velikosti 1+1 jako tzv. odúmrť. Vlastníkem bytu je město Semily, které jej potřebovalo uvolnit za účelem celkové rekonstrukce a přidělení novému zájemci o bydlení.

Semilské pracoviště ÚZSVM prodalo pozemek v Syřenově za 37 tisíc korun

06.02.2019
Semilské pracoviště ÚZSVM prodalo pozemek v Syřenově za 37 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech prodal obci Syřenov pozemek o výměře 161 m2 za kupní cenu 37 tisíc korun.

Pozemek v Bystré nad Jizerou na Semilsku má nového majitele

01.02.2019
Pozemek v Bystré nad Jizerou na Semilsku má nového majitele
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech prodalo pozemek o výměře 276 m² v katastrálním území a obci Bystrá nad Jizerou.

ÚZSVM opravil venkovní schodiště u administrativní budovy v Semilech

31.01.2019
ÚZSVM opravil venkovní schodiště u administrativní budovy v Semilech
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech opravil v areálu svého sídla venkovní schodiště. Původní stavba schodů měla narušenou vnitřní nosnou i vnější pochozí konstrukcí, a proto byla nahrazena novým betonovým prefabrikátem včetně zábradlí se zinkovou povrchovou úpravou.

ÚZSVM v Semilech podporuje místní spolek FOKUS

09.01.2019
ÚZSVM v Semilech podporuje místní spolek FOKUS
Kolektiv semilského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových navštívil zařízení FOKUS Semily v rámci Dne otevřených dveří, jehož tématem byly podzimní slavnosti.

ÚZSVM propadlo z trestné činnosti kladivo a páčidlo

08.01.2019
ÚZSVM propadlo z trestné činnosti kladivo a páčidlo
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převzalo od Policie ČR kladivo a kovové páčidlo. Oba předměty byly použity ke spáchání trestného činu a propadly podle trestního zákoníku státu zastoupenému ÚZSVM, který zajistil fyzickou likvidaci.

ÚZSVM v Semilech převedl Státnímu pozemkovému úřadu pozemky o celkové výměře téměř 3 hektary

02.01.2019
ÚZSVM v Semilech převedl Státnímu pozemkovému úřadu pozemky o celkové výměře téměř 3 hektary
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových předalo 26 zemědělských pozemků o celkové výměře 29 998 m² Státnímu pozemkovému úřadu, tedy organizační složce státu, která je příslušná s tímto druhem majetku hospodařit.

Semilské pracoviště ÚZSVM prodalo dřevo ze zlomeného stromu

02.01.2019
Semilské pracoviště ÚZSVM prodalo dřevo ze zlomeného stromu
Prostřednictvím elektronické aukce se podařilo prodat i malé množství dřevní hmoty ze stromu poničeného vichřicí.

ÚZSVM hospodaří s novými pozemky v horských oblastech

27.12.2018
ÚZSVM hospodaří s novými pozemky v horských oblastech
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převzal od Správy Krkonošského národního parku dvacet osm pozemků v katastrálních územích Bratrouchov, Františkov v Krkonoších, Dolní Rokytnice, Horní Rokytnice nad Jizerou, Hrabačov, Poniklá a Jablonec nad Jizerou.

V semilském zámku proběhl nácvik v rámci požární prevence

07.12.2018
V semilském zámku proběhl nácvik v rámci požární prevence
Regionální pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech zorganizovalo v areálu administrativní budovy cvičný požární poplach spojený s praktickým užitím ručních hasicích přístrojů. Cílem akce bylo prověřit připravenost uživatelů objektu na řešení krizové situace.

ÚZSVM v Semilech převzal od policie podomácku vyrobený obušek

26.11.2018
ÚZSVM v Semilech převzal od policie podomácku vyrobený obušek
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převzali na základě rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové od Policie ČR podomácku vyrobený obušek, kterým byl spáchán trestný čin ublížení na zdraví a omezování osobní svobody.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR získala od ÚZSVM pozemky v Karlovicích

23.11.2018
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR získala od ÚZSVM pozemky v Karlovicích
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR dva pozemky v katastrálním území Karlovice na Turnovsku.

ÚZSVM prodal v Hořensku hrobové příslušenství nájemcům

12.11.2018
ÚZSVM prodal v Hořensku hrobové příslušenství nájemcům
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo za 2 800 Kč hrobové příslušenství na hřbitově v Hořensku, které získalo jako tzv. odúmrť.

ÚZSVM v Semilech se připojil k oslavám 100 let vzniku republiky

08.11.2018
ÚZSVM v Semilech se připojil k oslavám 100 let vzniku republiky
Ředitelka semilského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových přijala osobní pozvání starostky města Semily účastnit se příležitosti slavnostního odhalení památníku padlých za 1. světové války, pietního průvodu a koncertu symfonického orchestru. Důstojná oslava byla zpestřena přehlídkou výzbroje a výstroje z 1. světové války a replikou dobového bitevního střetu v sousedství areálu ÚZSVM.

ÚZSVM propadl dle zákona o přestupcích teleskopický obušek

07.11.2018
ÚZSVM propadl dle zákona o přestupcích teleskopický obušek
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převzalo od Městského úřadu v Jilemnici teleskopický obušek.