Sobota, 7. prosince 2019

Jeseník získal od ÚZSVM budovu bývalého okresního úřadu

26.08.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jeseník (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl administrativní budovu bývalého okresního úřadu městu Jeseník. Účetní hodnota předaných nemovitostí přesahuje částku 120 milionů korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jeseník (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl administrativní budovu bývalého okresního úřadu městu Jeseník. Účetní hodnota předaných nemovitostí přesahuje částku 120 milionů korun.ÚZSVM předal městu sídlo bývalého Okresního úřadu Jeseník na základě usnesení Vlády ČR, součástí převodu byly také související pozemky a stavby. Město budovu využívá k zajištění výkonu státní správy a samosprávy. V objektu sídlí také organizační složky státu.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace