Pátek, 6. prosince 2019

Na Ústecku převedeno dalších 48 pozemků

25.08.2009
ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, pokračuje i v roce 2009 v uspořádávání vlastnických vztahů k pozemkům pod komunikacemi ve vlastnictví státu a staveb pozemních komunikací, které jsou nejčastěji ve vlastnictví obcí a krajů.

ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, pokračuje i v roce 2009 v uspořádávání vlastnických vztahů k pozemkům pod komunikacemi ve vlastnictví státu a staveb pozemních komunikací, které jsou nejčastěji ve vlastnictví obcí a krajů.Pozemky pod komunikacemi jsou převáděny podle vlastnictví komunikací. Pozemky pod dálnicemi a silnicemi I. třídy na Ř˜editelství silnic a dálnic ČR a pozemky pod komunikacemi nižších tříd na obce a kraje.V 1. pololetí letošního roku ÚZSVM bezúplatně předal Ř˜editelství silnic a dálnic do vlastnictví 2 pozemky, obce a kraje v Ústeckém a Libereckém kraji získaly celkem 202 pozemků pod komunikacemi.Bezúplatné převody pozemků pod komunikacemi pokračují také ve 2. pololetí letošního roku. ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice, převedl 13 pozemků pod místními komunikacemi o celkové výměře 12.243 m2 městu Litoměřice. Celková účetní hodnota těchto převedených pozemků činí více než 2,2 miliony korun.ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov, převedl obci Březno u Chomutova další pozemky pod místními komunikacemi. Jednalo se o převod celkem 31 pozemků o celkové výměře 3.935 m2 a v účetní hodnotě bezmála 40 tisíc korun. Před vlastní realizací pozemků museli zaměstnanci odboru provést časově náročnou lustraci těchto pozemků zapsaných na listu vlastnictví tzv. neznámého vlastníka.


ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Louny, sjednotil vlastnictví bezúplatným převodem 2 pozemků v katastrálním území Horní Ročov o výměře 1.329 m2. Do vlastnictví Městysu Ročov tak přibyly pozemky pod místními komunikacemi v účetní hodnotě přes 13 tisíc korun.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace