Pátek, 6. prosince 2019

ÚZSVM předal pozemek pro stavbu sportovního areálu

18.08.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl městu Havlíčkův Brod pozemek pro stavbu sportovního areálu.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl městu Havlíčkův Brod pozemek pro stavbu sportovního areálu.

Na části předaného pozemku jsou již nyní vybudována dvě hřiště, která využívají děti z přilehlé základní školy. Na zbývající části pozemku zamýšlí město postavit sportovní areál a dopravní hřiště, které by sloužilo široké veřejnosti k aktivnímu využití volného času.

ÚZSVM převedl pozemek o výměře 9.641 m2 ve veřejném zájmu. Smlouvu o bezúplatném převodu schválilo Ministerstvo financí ČR.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace