Neděle, 15. prosince 2019

ÚZSVM převedl pozemek pod cyklostezkou

06.08.2009
ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, bezúplatně převedl další pozemky do vlastnictví samospráv.
ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, bezúplatně převedl další pozemky do vlastnictví samospráv.

Předmětem bezúplatného převodu do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem byl pozemek o výměře 771 m2 v katastrálním území Střekov. Převedený pozemek je zastavěn místní komunikací IV. třídy. Jde o cyklostezku, která vede z Libochovan do Svádova. Účetní hodnota tohoto pozemku je více než 370 tisíc korun.

Předmětem dalšího převodu byl rozsáhlejší pozemek o celkové výměře 2.567 m2 v katastrálním území Stehno u Dubic, jehož majitelem se stal Ústecký kraj. Pozemek je zastavěn silnicí III. třídy, která patří právě Ústeckému kraji. Účetní hodnota pozemku je téměř 45 tisíc korun.

Bezúplatným převodem těchto pozemků ÚZSVM zajistil sjednocení vlastnictví majitele silničního tělesa a pozemku pod ním.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace