Sobota, 7. prosince 2019

Převedení pozemků pod vodními toky na Přerovsku

15.08.2008
Převedení pozemků pod vodními toky na Přerovsku
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Přerov (Územní pracoviště Ostrava), od počátku roku letošního roku prověřili a následně převedli organizačním složkám státu 101 pozemků pod vodními toky.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Přerov (Územní pracoviště Ostrava), od počátku roku letošního roku prověřili a následně převedli organizačním složkám státu 101 pozemků pod vodními toky.Z celkové výměry 461.755 m2 převedl ÚZSVM 87 pozemků Zemědělské vodohospodářské správě a 14 pozemků podniku Lesy České republiky.Zaměstnanci ÚZSVM pozemky prošetřují na místě a zároveň prověřují nabývací tituly. Následuje vyhledání příslušného správce vodního toku. ÚZSVM těmito převody narovnává majetkové vztahy k pozemkům, na nichž mají příslušnost hospodařit jiné subjekty, organizační složky státu, státní organizace nebo územní samospráva.