Neděle, 15. prosince 2019

ÚZSVM bezúplatně převádí pozemky rozmanitých velikostí

13.08.2008
ÚZSVM bezúplatně převádí pozemky rozmanitých velikostí
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně předali Ústeckému kraji další část pozemků pod komunikacemi, jejichž celková účetní hodnota je více než 2,3 milionů korun.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně předali Ústeckému kraji další část pozemků pod komunikacemi, jejichž celková účetní hodnota je více než 2,3 milionů korun.Pozemky pod komunikacemi II. a III. třídy, které byly předmětem tohoto převodu, se nacházejí hned v několika katastrálních územích.

Největší pozemek o výměře 23.221 m2, jehož účetní hodnota je více než 1,2 milionu korun, je v katastrálním území Štrbice. ÚZSVM Ústeckému kraji bezúplatně převedl také pozemky v katastrálním území Kladruby u Teplic o celkové výměře 20.674 m2, jejichž účetní hodnota převyšuje 1,1 milionu korun.Ústecký kraj od ÚZSVM bezúplatně získal také menší pozemky, které jsou v katastrálním území Duchcov (výměra 87 m2, účetní hodnota 3.667 korun) a v katastrálním území Světec (výměra 10 m2, účetní hodnota 756 korun).Převodem těchto pozemků sjednotil ÚZSVM vlastníka pozemků a pozemních komunikací, které se na převedených pozemcích nacházejí.