Sobota, 14. prosince 2019

ÚZSVM zajistí prodej rodinného domu

25.08.2004

Odboru Odloučené pracoviště Písek ÚZSVM (Územní pracoviště České Budějovice) připadl v dědickém řízení rodinný dům s příslušenstvím jako tzv. odúmrť. Což jsou případy, kdy zemře člověk bez zákonného nebo závětního dědice a podle § 462 Občanského zákoníku ÚZSVM přísluší s tímto majetkem hospodařit. O výše uvedenou nemovitost je již velký zájem.Pracovníci odboru Odloučeného pracoviště Písek provedli prohlídku nemovitosti a zjistili, že zesnulý původní majitel zaplnil dům nepotřebnými věcmi tak, že není možné místnostmi ani projít.Než bude možné přistoupit k prodeji domu, provedou pracovníci odboru Odloučené pracoviště Písek prohlídku movitého majetku uvnitř objektu a jeho soupis. Případně přistoupí k prodeji drobných předmětů, o které by mohl být zájem.Výnos z prodeje připadne do státní pokladny. Tento postup se uplatňuje u všech případů tzv. odúmrti a není jednoduchý, ale pracovníci úřadu mají v této činnosti nemalé zkušenosti. ÚZSVM je na základě platných právních předpisů povinen naložit s nabytým majetkem tak, aby byla jeho realizace finančním přínosem pro stát.Bližší informace na požádání poskytne ředitel Územního pracoviště České Budějovice ÚZSVM JUDr. Jaroslav Kubát (tel.: 387 724 431).Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM