Sobota, 14. prosince 2019

ÚZSVM odhalil ve svých IT systémech škodu ve výši 44 milionů

09.02.2016 |
ÚZSVM odhalil ve svých IT systémech škodu ve výši 44 milionů
Generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu zadala vnitřní kontrolu na pořízení a provoz Centrálního registru právního jednání (CRPJ). Z výsledků kontroly vyplývá, že úřad od roku 2009 vynaložil ze státního rozpočtu více než 44 milionů korun na pořízení a provoz právního registru, který plně nevyužíval, čímž nepostupoval v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech.
Zároveň kontrola zjistila, že před uzavřením smlouvy nebylo provedeno zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách. Generální ředitelka Arajmu nechala po svém nástupu v loňském roce veškeré platby za tento nefunkční systém zastavit a jeho vybudování prověřit.
 
„Zásadně odmítám tolerovat podezřelé smlouvy nevýhodné pro stát a tím i pro daňové poplatníky. Proto v nejbližší době podám trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
 
Zjištění z vnitřní kontroly byla v souladu se zákonem o finanční kontrole předána Ministerstvu financí a zároveň bude vypracován podnět finančnímu úřadu k provedení kontroly. Centrální registr měl sloužit jako databáze všech soudních sporů, kterých se účastní jakákoliv státní instituce. Centralizace měla podle zadání přinést zásadní finanční úspory, k čemuž ovšem kvůli nenaplněnosti daty nikdy nedošlo. Náklady na pořízení systému v letech 2009 a 2010 byly 18 milionů korun a měsíční náklady na provoz nefunkčního registru činily přes 415 tisíc korun měsíčně až do jeho zastavení v roce 2015.