Pondělí, 25. května 2020

Bezúplatně získávají pozemky

15.02.2010
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice, převáděl během minulého roku obcím a městům či organizacím na Litoměřicku pozemky v celkové hodnotě několika milionů korun.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice, převáděl během minulého roku obcím a městům či organizacím na Litoměřicku pozemky v celkové hodnotě několika milionů korun. Mezi nejvýznamnější akce patří například převedení třech rozlehlých pozemků v katastrálním území Litoměřice. Pozemky se nacházejí pod silnicí I. třídy a bezúplatně je získalo Ř˜editelství silnic a dálnic ČR. Výhodou převádění pozemků je sjednocení vlastnických práv.