Pondělí, 25. května 2020

Stát rybník prodá, hráz neopraví

25.02.2010
Obyvatelé i představitelé radnice ve Spáleném Poříčí se bojí, že Hvížďalka ohrozí město záplavami.

Šestihektarový rybník Hvížďalka ve Spáleném Poříčí začal být v posledních týdnech noční můrou obyvatel, a to poté, co se dozvěděli, že rybník chce stát prodat ve výběrovémřízení. Počítali totiž s tím, že stát nejprve opraví hráz, aby při přívalových deštích nehrozilo zaplavení domů.

Se záplavami už totiž mají místní své zkušenosti. Nejhorší jsou přívalové deště. Kdyby protrhly hráz, velká vlna by smetla 30 domů a ohrozila nejméně stovku lidí přímo v Poříčí a škodila by i dál po toku, vylíčil starosta Pavel Čížek. Nejhorší záplavy byly v roce 1925, kdy po dvouhodinovém přívalovém dešti v Brdech následná povodeň smetla 27 domů. Povodně jsem zažil několikrát. Vždycky v noci se rozhodujeme, zda budeme evakuovat lidi, zda hráz vydrží nebo nevydrží, protože od roku 1981 se nedá rybník ani odpustit, popsal Čížek. Jen v posledních letech škodily záplavy v roce 1995, dvakrát během srpna 2002 a naposledy v roce 2006, kdy se opět poškodila hráz a bylo nutné evakuovat stovku lidí.
Spolu s plzeňskou pobočkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připravila obec před několika lety projektovou dokumentaci, je připraveno územní rozhodnutí i stavební povolení. Loni měl úřad za zhruba osm milionů korun zabezpečit hráz. Pokud by se rybník opravoval kompletně včetně odbahnění, by to stálo 40 až 60 milionů korun.

Místo toho přišlo loni rozhodnutí o prodeji asi deseti hektarů rybníka a okolních pozemků za minimálně 2,2 milionu korun. Město žádalo, aby případný prodej byl pouze s podmínkou protipovodňového zabezpečení, které by nový majitel měl za povinnost zajistit do roka. Úřad nakonec soutěž zrušil. Nyní v únoru ale radnici překvapilo oznámení o dalším záměru rybník prodat. Máme přitom připraveno řešení, které už obec přišlo na zhruba 400 tisíc korun, uvedl starosta. Nelíbí se mu, že stát se chce zbavit odpovědnosti. Loni státní úřad soutěž zrušil, protože o převod rybníka projevil zájem původní vlastník - pražská kapitula svatého Víta. Nyní úřad dostal vyjádření, že kapitula už rybník nechce. Od 1. března proto bude k prodeji, řekl ředitel plzeňské pobočky úřadu Karel Hála. Se zabezpečením hráze stát už nepočítá. V podmínkách prodeje bude obecná klauzule, kde bude kupující upozorněn, že v případě zvýšené hladiny je povinen hráz zabezpečit, uvedl Hála. Se stanovením termínu, kdy by měl nový majitel rybník zabezpečit, se prý ve smlouvě nepočítá.* Rybník v číslech:

17. stol. - pravděpodobné založení rybníka;

1925 - povodeň částečně poškodila hráz a smetla 27 domů;

1949 - od církve rybník vyvlastnil stát;

1981 - definitivně přestaly fungovat veškeré mechanismy na hrázi neudržovaného rybníka;

1991 - vznikla nadace na záchranu Hvížďalky, kde se sešlo přes 40 tisíc korun;

1995 - v červnu se porušila hráz, okresní úřad nechal vypracovat projekt opravy hráze a rozšíření bezpečnostního přelivu;

2002 - kvůli povodním muselo být evakuováno 103 lidí žijících pod hrází rybníka. Hráz vydržela, ale vznikly zde dvě trhliny. Navíc přetékající voda mnoho domů zatopila;

2006 - vodoprávní úřad Blovice nařizuje vlastníkovi opravu hráze;

2008 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nechává zpracovat projekt zabezpečení přelivu hráze;

2009 - mělo dojít k zabezpečení přelivu, místo toho ale ÚZSVM vypisuje výběrové řízení na prodej rybníka. To později ruší;

únor 2010 - ÚZSVM vypisuje nové výběrové řízení na prodej rybníka.HRÁZ. Pavel Čížek, starosta Spáleného Poříčí, ukazuje rybniční hráz, která by nutně potřebovala opravu. Stát totiž hodlá rybník prodat, aniž by ovšem zařízení opravil.