Středa, 27. května 2020

únor

Starý dům má nového majitele

29.02.2008
Dvě stě let starou kulturní památku v obci Debrno na Mělnicku prodal Ústav pro zastupování státu ve věcech majetkových za 2,5 milionu.

Dům po zemřelém majiteli bez dědiců stát prodal

28.02.2008
Dům v Debrně u Kralup nad Vltavou, který pochází pravděpodobně z roku 1790, prodal mělnický odbor Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za skoro dva a půl milionu korun.

Horní Police získala sochu svatého Jana Nepomuckého

27.02.2008
Sochu sv. Jana Nepomuckého získala od státu bezúplatně obec Horní Police. Socha v hodnotě tři sta tisíc korun v minulosti připadla státu jako součást zámku v Horní Polici.

Výrobci těstovin koupili parcely

26.02.2008
Stát prodal pozemky na svitavském předměstí za více než milion korun. Šest z nich se nachází v areálu výrobny těstovin.

Zabavená auta odvezli úředníci

23.02.2008
Devět aut ze dvora mělnických policistů včera odvezli pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vozy policisté zabavili řidičům, kteří opakovaně řídili pod vlivem alkoholu nebo bez řidičského průkazu.

Cheb získal další budovy od státu

21.02.2008
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl městu Cheb objekt a pozemky po bývalém Okresním úřadu v Chebu.

Pozemky pod silnicemi už patří do správy města

19.02.2008
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převedl bezúplatně plochy pod silnicemi na město. Jedná se o pozemky zastavěné místními komunikacemi čtvrté třídy v hodnotě více než dvě stě dvacet tisíc korun.

Devět milionů za pozemky

12.02.2008
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), dokončil výběrovým řízením prodej pozemků v okrajové části Ústí nad Orlicí.

Postavení správce nemovitosti zajištěné ve správním řízení

07.02.2008
V průběhu trestního řízení může soud, státní zástupce nebo policejní orgán vydat rozhodnutí, kterým dočasně omezuje vlastnické právo k nemovitosti. Zákonných důvodů pro vydání rozhodnutí o zajištění nemovitosti je více. Nemovitost může zajistit soud nebo státní zástupce osobě obviněné z trestného činu, pokud k takovému úkonu dá podnět poškozený, očekávali se uložení trestu propadnutí majetku nebo požádá-li o to příslušný orgán jiného státu. Dále může soud, státní zástupce, ale i policejní orgán zajistit nemovitost jakékoli fyzické či právnické osobě v případě, že zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že nemovitost je určena ke spáchání trestného činu nebo k jeho spáchání byla užita, nebo je výnosem z trestné činnosti.

Silnice i pozemek patří kraji

05.02.2008
Pozemek pod silnicí II. třídy vedoucí od mostu Koráz na Strunkovice nad Blanicí převedl stát na Jihočeský kraj. Jedná se o výměru více než 12 000 metrů čtverečních v katastrálním území Bavorova. Účetní hodnota je téměř 80 000 korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto krokem umožnil sjednocení vlastníka pozemku a komunikace.