Čtvrtek, 9. dubna 2020

Stát nabyl spoluvlastnický podíl k nemovitostem a majetková práva na území Slovenské republiky

02.02.2006

Pravomocným usnesením Okresního soudu v Šumperku z prosince 2005 bylo potvrzeno, že podle § 462 občanského zákoníku nabyla Česká republika “ ÚZSVM podíl 1/3 nemovitostí, majetkových práv a vkladu na vkladní knížce po zůstaviteli. Zbývající 2/3 zůstavitelova majetku nabyly závětní dědicové s bydlištěm v České republice.


Hodnota podílu na nemovitém majetku je více než 2,1 milionu korun. Podíl státu z vkladu na vkladní knížce představuje částku přes 372 tisíc korun.


Zajímavostí projednávaného případu je skutečnost, že řízení bylo vedeno podle zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém, neboť část nemovitého majetku zůstavitele se nachází na území Slovenské republiky, obec Hrnčiarska Ves a majetkový podíl je v Polnohospodárskom družstve Hrnčiarske Zálužany.


K projednání věci byla dána pravomoc soudu České republiky.


(Zůstavitel, který byl občanem České republiky zanechal závěť, v níž vše odkázal 3 dědicům, ale jeden dědic zemřel dřív, než zůstavitel, proto dědil 1/3 stát. Část nemovitého majetku zůstavitele se nacházela na území Slovenské republiky, proto bylo řízení vedeno podle zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém).