Úterý, 31. března 2020

ÚZSVM předal nemovitosti Úřadu práce v Opavě

14.02.2006
ÚZSVM předal nemovitosti Úřadu práce v Opavě

Administrativní budovu s pozemkem na Janské ulici v Opavě předal ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Opava (Územní pracoviště Ostrava) bezúplatně k užívání Úřadu práce v Opavě. Stavba s pozemkem je zapsána jako nemovitá kulturní památka v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a její účetní hodnota činí téměř 38 milionů korun.


Převod nemovitosti se uskutečnil na základě Usnesení vlády č. 1007 ze dne 20. října 2004 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky. Po ukončení činnosti okresních úřadů byla nemovitost spravována ÚZSVM.