Neděle, 15. prosince 2019

Úřad pro zastupování státu prodal pozemky těžební společnosti

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Teplice, za částku přesahující 4,5 milionů korun prodal pozemky těžební společnosti. Pozemky o celkové výměře 34.910 m2 jsou součástí uceleného dobývacího prostoru Bílina, který se nachází v katastrálním území Jenišův Újezd.
Úřad prodal zmíněné pozemky těžební společnosti v souladu s horním zákonem, neboť zmíněný majetek je vhodný pouze pro těžbu nerostných surovin. Výtěžek z prodeje je ziskem státního rozpočtu.