Středa, 27. května 2020

Skauti opět získali svou vlastní klubovnu

25.02.2013
DĚČÍN (Mladá fronta DNES, Severní Čechy) - Skauti z Děčína opět mají svoji vlastní klubovnu, kterou si vybudovali již v roce 1968. Budovu i s pozemkem u Jílovského potoka skauti doposud využívali na základě výpůjčky.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových klubovnu i s pozemky o rozloze 3 tisíce m2 v hodnotě 64 tisíc korun bezúplatně převedl do jejich vlastnictví.