Čtvrtek, 5. prosince 2019

Soubor 43 falzifikátů slavných malířů převzal kriminalistický ústav

04.02.2014
Brno - ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Brno), předal Kriminalistickému ústavu Praha Policie ČR 43 padělaných obrazů a další movité věci, které sloužily ke spáchání trestného činu porušování autorského práva a podvodu.
Jednalo se o největší kauzu padělání obrazů v novodobých dějinách České republiky. Zdařilé falzifikáty obrazů Jana Zrzavého, Oty Janečka, Vojtěcha Sedláčka, Kamila Lhotáka a dalších významných českých malířů byly prodávány překupníkům, kteří je milovníkům umění prodávali za statisíce jako originály.
 
O předání Kriminalistickému ústavu Praha rozhodlo vzhledem k povaze majetku Ministerstvo kultury ČR. Obrazy budou ponechány ve sbírkách kriminalistického ústavu pro studijní a výukové účely.
  
Děkuji za informování veřejnosti
 
v z.  Mgr. Ing. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace