Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - ÚP Hradec Králové

Seznamy nedostatečně identifikovaných vlastníků se stavem k 1. 8. 2018. Seznamy budou aktualizovány pololetně.

Kontakty naleznete zde (okres Hradec Králové) a zde (ostatní okresy).