Pondělí, 25. května 2020

oddělení Účetnictví

Oddělení plní tyto hlavní úkoly:  

 

  • vede kompletní účetnictví Ústředí a Územního pracoviště v hl. m. Praze;
  • zajišťuje zpracování účetních výkazů podle platné legislativy a požadavků Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) a jejich odeslání do uvedeného informačního systému Ministerstva financí;
  • zpracovává účetní závěrky ÚZSVM, kompletuje příslušné účetní sestavy a archivuje je;
  • eviduje a zajišťuje úhrady došlých dodavatelských faktur;
  • eviduje vystavené odběratelské faktury příslušnými správci Ústředí a Územního pracoviště v hl. m. Praze a kontroluje jejich splatnost;
  • zajišťuje součinnost při dokladové inventuře majetku a závazků;
  • zajišťuje styk s Českou národní bankou, včetně smluv o vedení účtů a podpisových vzorů;
  • provádí analýzy výdajové a příjmové stránky hospodaření Územního pracoviště v hl. m. Praze a celého ÚZSVM;
  • metodicky řídí oblast účetnictví na ostatních územních pracovištích ÚZSVM.Vedoucí oddělení:
Irena Kolářová
Tel.: 225 776 402
E-mail: irena.kolarova@uzsvm.cz