Středa, 16. října 2019

oddělení Alternativního financování

Oddělení plní tyto hlavní úkoly:  

 

  • provádí identifikaci příležitostí financování potřeb ÚZSVM a analyzuje možnosti jejich implementace do podmínek ÚZSVM;
  • navrhuje a ve spolupráci s odborem Finančním zajišťuje alternativní zdroje financování v souladu s ustanoveními zákona o rozpočtových pravidlech; 
  • zpracovává žádosti o financování předložených projektů a vyřizuje s tím související agendu;
  • metodicky řídí a kontroluje realizaci schválených projektů, včetně fáze jejich udržitelnosti;
  • spolupracuje s odborem Finančním v otázkách financování projektů.Vedoucí oddělení:
Ing. Jana Poláčková
Tel.: 225 776 136
E-mail: jana.polackova1@uzsvm.cz