Pondělí, 25. května 2020

samostatné oddělení Analytické

Samostatné oddělení plní tyto hlavní úkoly:
  • zpracovává statistické analýzy a hodnocení;
  • metodicky usměrňuje způsob vedení evidence majetku státu v informačním systému majetku státu podle zákona o majetku České republiky;
  • metodicky rozpracovává úkoly vedení ÚZSVM nebo úkoly vyplývajících z požadavků nadřízených státních orgánů v Územních pracovištích za účelem jejich jednotného plnění;
  • je sběrným pracovištěm veškerých dat o činnosti ÚZSVM při nakládání s majetkem a výkonu majetkových agend, zpracovává statistické a analytické materiály o tomto majetku, majetkových agendách a o činnosti ÚZSVM obecně;
  • ve spolupráci s odborem Projektového řízení a informatiky se podílí na vývoji Informačního systému majetku státu a Centrální evidence administrativních budov a metodicky zajišťuje vedení informací o majetku v Informačním systému majetku státu;
  • na vyžádání analyzuje komplexnější výstupy z Informačního systému majetku státu, zejména klíčové ukazatele výkonnosti a další významné ukazatele majetkového portfolia, včetně porovnání s obdobnými ukazateli v zahraničí;
  • analyzuje údaje o majetku státu, vedeného v katastru nemovitostí;
  • ve spolupráci s dalšími útvary ÚZSVM posuzuje a zpracovává vyjádření k materiálům ústředních orgánů státní správy nebo jiných subjektů, týkajících se majetku státu;
  • zajišťuje korespondenci a obsahovou účast ÚZSVM ve sdružení PuRE-net a další mezinárodní aktivity ÚZSVM v oblasti hospodaření s majetkem.Vedoucí samostatného oddělení:
Ing. Hana Pomahačová
Tel.: 225 776 673
E-mail: hana.pomahacova@uzsvm.cz