Čtvrtek, 23. listopadu 2017

útvary náměstka pro Ekonomiku a informatiku

Náměstek pro Ekonomiku a informatiku řídí generálním ředitelem určené útvary a zpracovává koncepci řízeného úseku. Odpovídá generálnímu řediteli za řízení svěřeného úseku a výsledky jeho práce, za koordinaci činnosti úseku a zabezpečení jeho spolupráce s ostatními útvary Úřadu. Plní úkoly vyplývající z jeho postavení předsedy Krizového štábu Úřadu.

Adresa:
Rašínovo nábřeží 390/42
128 00 Praha 2