Stát získal finanční prostředky z prodeje dědictví ve výši 108 tisíc korun

25. 01. 2024
ÚZSVM ve Vyškově se podařilo prodat 14 pozemků hned v prvním kole elektronické aukce za částku 108 000 Kč. Jednalo se o 11 pozemků v Brankovicích a 3 pozemky ve Švábenicích.
Více...

ÚZSVM převedl pozemky městu Slavkov u Brna

04. 01. 2024
ÚZSVM ve Vyškově bezúplatně převedl ve veřejném zájmu tři pozemky městu Slavkov u Brna.
Více...

Město Vyškov získalo pozemky v zahradě mateřské školy

20. 11. 2023
ÚZSVM ve Vyškově bezúplatně převedl dva pozemky do vlastnictví města Vyškov.
Více...

Boskovice získaly zdarma budovu technického zařízení s pozemky

31. 10. 2023
Vyškovský ÚZSVM převedl Boskovicím na jejich žádost budovu a tři pozemky v areálu technického zařízení včetně všech součástí a příslušenství. Účetní hodnota majetku se blíží sedmi milionům korun.
Více...

Vyškov získal zdarma několik pozemků

19. 09. 2023
Vyškovský ÚZSVM převedl na město zdarma několik pozemků. Jednalo se o jednu parcelu v Opatovicích u Vyškova a dalších pět v městské části Marchanice.
Více...

Vyškov získal deset pozemků

06. 09. 2023
ÚZSVM ve Vyškově převedl městu deset pozemků. Převod proběhl ve veřejném zájmu, a tedy bezúplatně, s omezujícími podmínkami na 10 let.
Více...

ÚZSVM převedl pozemky ve fotbalovém areálu

29. 08. 2023
Vyškovský ÚZSVM převedl zdarma obci Chvalkovice pozemky na fotbalovém stadionu, které kromě veřejnosti využívá klub FK Chvalkovice.
Více...

Vyškov zdarma získal čtyři pozemky

31. 07. 2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vyškově převedlo městu dvěma smlouvami o bezúplatném převodu pozemky ve Vyškově a Dědicích u Vyškova.
Více...

Prodej domu v Hostěrádkách-Rešově přinesl takřka 2,5 milionu do státního rozpočtu

28. 07. 2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vyškově prodal prostřednictvím elektronické aukce rodinný dům, který získal na základě usnesení o dědictví jako odúmrť.
Více...

Pozemky v obci Orlovice byly převedeny Lesům ČR

23. 06. 2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vyškově bezúplatně převedl státnímu podniku Lesy ČR podíl o velikosti ideální 1/46 na 24 pozemcích v obci Orlovice.
Více...

Před získáním pozemků v centru města musely Bučovice vyřešit církevní restituci

05. 06. 2023
Aby mohly být městu Bučovice bezúplatně převedeny dva pozemky v centru města, na kterých leží chodník a veřejná zeleň, bylo třeba nejprve vyřešit církevní restituční nároky.
Více...

ÚZSVM převedl Drnovicím pozemky v areálu školy

01. 06. 2023
Vyškovský ÚZSVM zdarma převedl Drnovicím devět pozemků v areálu Základní školy Drnovice.
Více...

Rašovice získaly od státu pozemek

18. 04. 2023
Vyškovský ÚZSVM převedl Rašovicím bezúplatně pozemek, který je součástí bezejmenného vodního toku a částečně je na něm také místní komunikace.
Více...

ŘSD získalo zdarma devět pozemků ve Vyškově

18. 04. 2023
Vyškovský ÚZSVM převedl bezúplatně na Ředitelství silnic a dálnic devět pozemků pod silnicí.
Více...

Po restitučních sporech prodal ÚZSVM pozemek u bývalé kotelny

21. 03. 2023
Vyškovský ÚZSVM prodal pozemek pod stavbou bývalé kotelny a také pozemek, který tvoří funkční celek s kotelnou, majiteli této stavby. Prodej se uskutečnil po dlouholetých restitučních sporech.
Více...
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.