Sobota, 14. prosince 2019

Na jižní Moravě mizí překážky na hraničních přechodech

03.09.2008
ÚZSVM, odbory odloučené pracoviště Uherské Hradiště a Břeclav (Územní pracoviště Brno), zajistily na 2 hraničních přechodech odstranění překážek.
ÚZSVM, odbory odloučené pracoviště Uherské Hradiště a Břeclav (Územní pracoviště Brno), zajistily na 2 hraničních přechodech odstranění překážek.

V prvním případě se jednalo o hraniční přechod Starý Hrozenkov “ Drietoma na hranicích se Slovenskem. Odstraněním překážek je především umožněn plynulý provoz kamionové dopravy. Odborná stavební firma vybraná ve výběrovém řízení nejprve zahájila demontáž silniční váhy, která bude po dokončení úprav průjezdní trasy ve spolupráci Krajského úřadu Zlín a Ř˜editelství silnic a dálnic, správa Zlín, instalována v nově vybudovaném souběžném pruhu a nadále využívána ke kontrole nákladní dopravy. Ihned poté byla zahájena demontáž zastřešení, odbavovacích buněk a závor. Nyní bude následovat úprava vozovky, kterou zajistí Ř˜editelství silnic a dálnic, správa Zlín.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územním pracoviště Brno), zajistil odstranění překážek na hraničním přechodu Břeclav “ dálnice. Zde byly demontovány odbavovací buňky a zastřešení nad dálničním tělesem, dále také závory a silniční ostrůvek v odbavovacím prostoru.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace