Neděle, 15. prosince 2019

ÚZSVM převedl pozemek Zlínskému kraji

16.09.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), dokončil bezúplatný převod pozemku do vlastnictví Zlínského kraje. Účetní hodnota převedeného pozemku je 7,3 milionů korun.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), dokončil bezúplatný převod pozemku do vlastnictví Zlínského kraje. Účetní hodnota převedeného pozemku je 7,3 milionů korun.

Jednalo se o pozemek o celkové výměře 6,5 tisíc m2, který se nachází pod komunikací č. III/49018 v katastrálním území Zlín a je zařazen do pasportu komunikací Zlínského kraje. Pozemek má značný místní význam, neboť se jedná o část hlavní komunikace, která spojuje centrum Zlína a Jižní svahy, největší zlínské sídliště, kde bydlí více než 30 tisíc obyvatel.

Tímto převodem ÚZSVM umožnil sjednocení vlastnictví pozemku a stavby, resp. povrchu komunikace, kterou Zlínský kraj spravuje a udržuje na své náklady.

ÚZSVM převádí bezúplatně ve veřejném zájmu nemovitosti, které slouží veřejnosti a které žádná organizační složka státu ani jiná státní organizace nepotřebuje ke své činnosti.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace