Středa, 27. května 2020

září

Chýnov může vybudovat hřiště

24.09.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), prodal ve výběrovém řízení Městu Chýnov pozemek v katastrálním území Chýnov u Tábora.

ÚZSVM převedl pozemek

20.09.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl do vlastnictví Města irovnice pozemek pod místní komunikací.

Další pozemky pod komunikacemi převedeny

19.09.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně předal Ústeckému kraji další pozemky pod komunikacemi, pro stát nepotřebný majetek.

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky pod komunikacemi

18.09.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Hodonín (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl pozemky pod místními komunikacemi Městu Hodonín.

ÚZSVM převedl Pardubickému kraji pozemky pod komunikacemi

13.09.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), během letošního roku bezúplatně převedl Pardubickému kraji už 22 pozemků pod komunikacemi 2. a 3. třídy.

ÚZSVM hospodaří také s nepotřebným majetkem státu

12.09.2007
Od začátku letošního roku získal ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), do rozpočtu České republiky částku téměř 6 milionů korun.

ÚZSVM převedl další pozemky pod komunikacemi

11.09.2007
ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, převedl bezúplatně do vlastnictví Ústeckého kraje dalších 6 pozemků pod komunikacemi 2. a 3. třídy.

Realizace státního majetku přinášejí výnosy

10.09.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rokycany (Územní pracoviště Plzeň), zrealizoval za 1. pololetí roku 2007 majetek v celkové hodnotě 3,5 milionu korun.

ÚZSVM předal knihy z 19. století, bankovky a sbírku známek

06.09.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Sokolov (Územní pracoviště Plzeň), předal Národnímu památkovému ústavu, Územnímu odbornému pracovišti Loket, movité věci, které ÚZSVM získal jako tzv. odúmrť.