Čtvrtek, 12. prosince 2019

ÚZSVM odvedl do státní pokladny částku více než 5 milionů korun

26.09.2006
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kutná Hora (Územní pracoviště Střední Čechy) prodal ve výběrovém řízení dva objekty včetně souvisejících pozemků v k.ú. Janov nad Nisou za částku 5, 301.000 Kč.

Nemovitosti dříve sloužily k rekreačním účelům školní mládeže. Do konce r. 2003 byly ve výpůjčce Města Kutná Hora a od té doby byly bez uživatele. Předmětný majetek nabídl ÚZSVM nejprve ostatním organizačním složkám státu, které o něj neprojevily zájem. Nemovitosti hned poté prodal ÚZSVM na základě výběrového řízení a částku 5, 301.000 Kč odvedl do státní pokladny.

Převod majetku podléhal schválení Ministerstvem životního prostředí ČR, které opatřilo smlouvu schvalovací doložkou.