Neděle, 15. prosince 2019

ÚZSVM odvedl do státní pokladny dalších půl milionu korun

21.09.2006
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem) získal za prodej budovy stojící na starém hraničním přechodu s Polskem téměř půl milionu korun do státní pokladny.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem) získal za prodej budovy stojící na starém hraničním přechodu s Polskem téměř půl milionu korun do státní pokladny.Jedná se o objekt v Habarticích pocházející z roku 1870, který dříve sloužil převážně jako kanceláře celní správy. V současné době však stát již tento objekt nevyužíval a ke své činnosti nepotřeboval. Proto bylo vyhlášeno výběrové řízení na prodej objektu čp. 32 a stavební parcelu č. 25/1. Ostatní nemovitosti, převážně pozemky pod chodníky vedoucí k novému hraničnímu přechodu, převede ÚZSVM do vlastnictví Obce Habartice.Tímto prodejem ÚZSVM šetří státní finanční prostředky na údržbu objektu, spojené především s vytápěním v zimních měsících.Bc. Izabela Noveská, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace