Čtvrtek, 12. prosince 2019

ÚZSVM převedl majetek v hodnotě více jak 15 milionů korun

26.09.2006
Administrativní budovu v centru Přerova na Smetanově ulici převedl ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Přerov (Územní pracoviště Ostrava) na Okresní soud v Přerově. Účetní hodnota převáděné nemovitosti, jejíž součástí byl také pozemek a movité věci související s objektem, je více jak 15 milionů Kč.

Uvedenou budovu převzal ÚZSVM po bývalém Okresním úřadu v Přerově po ukončení jeho činnosti. Bezúplatný převod administrativní budovy doporučila Vládní dislokační komise a následně změnu příslušnosti hospodařit s tímto majetkem schválila vláda ČR.

Převodem této nemovitosti přispěje ÚZSVM k úspoře finančních prostředků čerpaných z veřejných rozpočtů.