Sobota, 4. dubna 2020

ÚZSVM jedná o majetku, který zanechala první českosl. jazzová zpěvačka - Inka Zemánková

09.09.2003

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Územní pracoviště Střední Čechy odbor Odloučené pracoviště Kolín v současné době jedná o dalším způsobu nakládání s majetkem, který dříve patřil Inez Bednaříkové, rozené Koníčkové. Nemovitosti - na Kolínsku nabyl ÚZSVM na základě § 462 občanského zákoníku formou tzv. odúmrtě. Jde o případy, kdy dědictví po zemřelém nenabude žádný dědic, ani ze závěti, ani ze zákona a veškerý majetek připadne státu. Jde o jeden ze způsobů, jak stát nabývá majetek. Tyto případy se realizují formou výběrového řízení.Veřejnosti byla Inez Bednaříková známá pod uměleckým jménem Inka Zemánková. První československá swingová a jazzová zpěvačka zemřela 23. května 2000 ve věku nedožitých 75 let. Její nejznámější písně jsou Ráda zpívám hot (později vlivem politické moci přejmenováno na Ráda zpívám z not), Slunečnice z filmu Hotel Modrá Hvězda režiséra M. Friče, Dívka k rytmu zrozená aj. Manžel, v jehož prospěch sepsala svoji závěť, zemřel o dva týdny dříve.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.

vedoucí oddělení Komunikace