Sobota, 4. dubna 2020

ÚZSVM převede pozemky na spotřební družstvo Vimperk

16.09.2003

O převedení svých pozemků na Jednotu, spotřební družstvo Vimperk, jedná Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) odbor Odloučené pracoviště Prachatice. To musí být provedeno během doby, po kterou jsou pozemky Jednotě zapůjčeny, nejpozději však k 31.12.2003.Oddělení Hospodaření majetku v účetní evidenci proto v současné době zpracovává ve spolupráci s Jednotou 14 kupních smluv. Většina podkladů je již k dispozici, a tak by oboustranně podepsané dohody mohly být předloženy Ministerstvu financí ČR ke schválení ještě v září.K převádění dochází na základě platných právních předpisů.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.

vedoucí oddělení Komunikace