Úterý, 12. listopadu 2019

odbor Odloučené pracoviště Domažlice

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Domažlice a Tachov:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Paroubkova 228
344 01 Domažlice
Tel.: 379 712 548 (ústředna)

pracoviště Tachov, adresa: T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov, tel.: 374 705 125, mob.: 603 559 025
Ředitelka:
Mgr. Ing. Soňa Brody
Tel.: 379 712 550
E-mail: sona.brody@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Brody.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Domažlice

Státní pozemkový úřad získal od ÚZSVM pozemek po zemřelém

21.10.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Domažlicích předal Státnímu pozemkovému úřadu pozemek o výměře 2 823 m² s trvalým travním porostem v katastrálním území Planá u Mariánských Lázní.

Státní oblastní archiv v Plzni získal od ÚZSVM pozemky v hodnotě přes 73 tisíc korun

21.10.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Domažlicích předal Státnímu oblastnímu archivu v Plzni pozemky v účetní hodnotě přes 73 tisíc korun.

ÚZSVM získal 82 tisíc korun z odúmrti

14.10.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Domažlicích nabyl jako tzv. odúmrť pohledávku ve výši 82 384,22 Kč za Státním pozemkovým úřadem z titulu nevypořádaného restitučního nároku za nevydané pozemky.

další aktuality