Neděle, 17. prosince 2017

odbor Odloučené pracoviště Hodonín

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Hodonín:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Štefánikova 28
695 01 Hodonín


Tel.: 518 398 431
E-mail: pavla.kenova@uzsvm.cz

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Hodonín

ÚZSVM prodal chátrající dům v Petrově na Hodonínsku

14.11.2017

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Hodoníně prodalo chátrající dům a stavby tvořící jeho příslušenství, včetně přilehlých pozemků o celkové výměře téměř 2 000 m² do vlastnictví fyzické osoby na základě vyhlášeného výběrového řízení s následnou aukcí. Prodejem dosažený výtěžek 190 000 Kč byl odveden do státního rozpočtu.

Neznámý vlastník pozemku byl příslušníkem britské RAF

20.10.2017

K poměrně překvapivému „odhalení“ při lustraci nedostatečně identifikovaných vlastníků se dopracovali na odloučeném pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Hodoníně. K zemědělsky využívanému pozemku (orná půda) ve Vacenovicích u Kyjova o výměře 340 m² se ÚZSVM podařilo dohledat oprávněného vlastníka: Byl jím významný místní rodák Polykarp Křížka, jehož jméno je možno najít v Seznamu příslušníků československého letectva v britské RAF během 2. světové války.

ÚZSVM prodal rodinný dům v Kněždubi za 982 tisíc korun

13.10.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hodoníně završil předáním klíčů prodej rodinného domu, vedlejší stavby a dvou pozemků (celkem o výměře 883 m2) v centru obce Kněždub. Majetek prodaný za 982 tisíc korun připadl státu jako odúmrť.

další aktuality