Čtvrtek, 14. listopadu 2019

odbor Odloučené pracoviště Olomouc

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese  Olomouc:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.

​​​​

Adresa:
Jeremenkova 1263/17
772 00 Olomouc
Ředitelka:
Ing. Eva Chlopčíková
Tel.: 585 510 168
E-mail: eva.chlopcikova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Chlopčíková.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Olomouc

V Olomouci se v elektronické aukci prodalo dámské jízdní kolo

18.10.2019

Na základě rozhodnutí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje připadlo olomouckému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dámské jízdní kolo zelené barvy s nápisem „Super de Luxe“ na spodní části rámu.

Areál v centru Olomouce posloužil filmařům

10.10.2019

Olomoucké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových uzavřelo s producenty nového celovečerního filmu nájemní smlouvu k areálu dvora v centru města Olomouce, který dočasně nepotřebuje ke své činnosti, a to na dobu 1 měsíce. Předmětem nájemní smlouvy bylo uložení filmařské techniky a vytvoření zázemí celému filmovému štábu po dobu jeho působení ve městě a okolí.

ÚZSVM v Olomouci vyřešil dva pozemky z Mapy majetku státu

10.10.2019

Po časově náročném majetkoprávním šetření rozkryli zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Olomouci další majetek po zaniklém státním subjektu – Moravské železárny, s. p. Na základě prohlášení o vzniku práva byla zapsána příslušnost k hospodaření s tímto majetkem na ÚZSVM.

další aktuality