Akademie věd dostala pozemky v Mikulčicích

21.10.2022 - Hodonín

ÚZSVM v Hodoníně zdarma převedl pozemek v Mikulčicích Akademii věd.

Jednalo se o pozemek o výměře 683 m2 v ploše národní kulturní památky Slovanské hradiště v Mikulčicích, zasahující do areálu mikulčického pracoviště Archeologického ústavu AV ČR Brno. Zatravněná část pozemku bude využívána k venkovním akcím. V zalesněném úseku parcely budou probíhat technické práce související s výzkumem pro účely archeologické analýzy.

 

Pozemek byl původně ve vlastnictví státu, ve správě dnes již neexistujícího státního subjektu „Státní lesy – lesní závod v Břeclavi“.

 

ÚZSVM v roce 2015 vypracoval unikátní inventuru nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostní na stát – Mapu majetku státu. Díky ní zjistil, že v České republice se nacházelo 25 557 nemovitostí, které byly zapsány na subjekty zaniklé, nedohledané, nedostatečně identifikované či v likvidaci. ÚZSVM se na vyřešení těchto nemovitostí zaměřuje a celá řada jich již byla převedena na nového vlastníka.

Přílohy:P3230117.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.