Neděle, 17. prosince 2017

odbor Odloučené pracoviště Benešov

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Benešov:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy;
  • navrhuje změny a úpravy informačních systémů Úřadu, provádí testování změn, ověření nových aplikací na produkčním prostředí;
  • spolupracuje při zpracování metodických pokynů a postupů pro uživatele systémů;
  • provádí ve spolupráci s dalšími útvary Úřadu a dodavateli informačních systémů školení při zavádění nových aplikací a funkcionalit ostatním útvarům Úřadu a poskytuje metodickou pomoc uživatelům v jejich rutinní praxi;
  • spolupracuje s odborem Finančním a ostatními finančními útvary Úřadu při kontrole úplnosti a správnosti výstupních dat pro potřeby účetních závěrek, inventarizace a zpracování rozborů pro potřeby Státní pokladny a Centrálního systému účetních informací státu

Adresa:
Poštovní 2079
256 01 Benešov
Ředitelka:
Ing. Marie Hájková
Tel.: 317 755 334
E-mail: marie.hajkova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hájková.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Benešov

ÚZSVM získal za vrácení zabavených pivních sudů 12 tisíc korun

29.11.2017

Na základě usnesení krajského soudu v Praze připadlo do vlastnictví státu 12 sudů různých druhů piva, zabavených policií v trestním řízení. Tucet sudů s kuriózním „pěnivým“ obsahem převzalo odloučené pracoviště ÚZSVM v Benešově.

ÚZSVM vyřešil duplicitní zápis vlastnictví v Olbramovicích

05.10.2017

V katastru nemovitostí byl v katastrálním území Olbramovice u Votic evidován pozemek vedený jako ostatní komunikace o výměře 82 m² a v účetní hodnotě 2 480 Kč s duplicitním zápisem vlastnictví pro Českou republiku a dvě fyzické osoby.

Muž z Benešovska odkázal majetek státu

12.09.2017

Zemřelý z Benešovska byl vdovec a neměl děti. Pro případ smrti pořídil závěť ve formě notářského zápisu, ve které označil za dědice bytu a movitých věcí fyzickou osobu a dědicem ostatní veškeré pozůstalosti určil Českou republiku.

další aktuality