Čtvrtek, 14. listopadu 2019

odbor Odloučené pracoviště Benešov

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Benešov:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy;
  • navrhuje změny a úpravy informačních systémů Úřadu, provádí testování změn, ověření nových aplikací na produkčním prostředí;
  • spolupracuje při zpracování metodických pokynů a postupů pro uživatele systémů;
  • provádí ve spolupráci s dalšími útvary Úřadu a dodavateli informačních systémů školení při zavádění nových aplikací a funkcionalit ostatním útvarům Úřadu a poskytuje metodickou pomoc uživatelům v jejich rutinní praxi;
  • spolupracuje s odborem Finančním a ostatními finančními útvary Úřadu při kontrole úplnosti a správnosti výstupních dat pro potřeby účetních závěrek, inventarizace a zpracování rozborů pro potřeby Státní pokladny a Centrálního systému účetních informací státu

Adresa:
Poštovní 2079
256 01 Benešov
Ředitelka:
Ing. Marie Hájková
Tel.: 317 755 234
E-mail: marie.hajkova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hájková.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Benešov

ÚZSVM v Benešově získal silniční pozemek pro obec Miličín

13.11.2019

Benešovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve spolupráci s Lesy ČR napravuje nesprávný zápis vlastnictví v katastru nemovitostí k pozemku, na němž se nachází místní komunikace.

ÚZSVM v Benešově vyřešil pozemek dříve zapsaný na neznámého vlastníka

12.11.2019

Benešovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových úspěšně prošetřilo další pozemek, který byl dříve v katastru nemovitostí veden na neznámého vlastníka.

Případ týraných koní z Benešovska spěje ke konci

04.11.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Benešově přebírá posledních osm koní ze stáda, která čítalo téměř stovku koní. Koně, původně patřící chovateli z Jankova na Benešovsku, odsouzenému letos v létě za týrání zvířat, propadli státu rozhodnutím krajského soudu.

další aktuality