Cenový referent/referentka oddělení Hospodaření s majetkem v účetnictví odboru Hospodaření s majetkem státu

24.11.2023 - Střední Čechy, místo výkonu práce: Praha

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových hledá vhodné kandidátky a kandidáty na pozici

 

cenový referent/referentka oddělení Hospodaření s majetkem v účetnictví odboru Hospodaření s majetkem státu

 

požadavky na uchazeče:

 

vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, nejlépe ekonomického nebo stavebního směru

absolvovaný kurz oceňování nemovitostí podmínkou

rozsáhlejší kvalifikace a praxe v cenové problematice vítána

zkušenosti se správou majetku

znalost zákona č. 219/2000 Sb., orientace v ostatních právních předpisech týkajících se předmětné oblasti výhodou

znalost katastru nemovitostí a z. č. 256/2013 Sb. výhodou

znalost práce s PC (MS Office, internet)

samostatnost, spolehlivost, pečlivost, komunikační schopnosti

státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru

trestní bezúhonnost

splnění podmínek ustanovení § 17 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb.

 

charakteristika pracovního místa:

 

Zajišťování specializovaných odborných činností v oblasti majetkové, majetkoprávní a restituční.

- Komplexní analýzy, sledování a vyhodnocování cen na trhu nemovitostí a nájemného ve vymezené působnosti Územního pracoviště.

- Samostatné vypracování komplexního dokumentu ocenění majetku státu na úrovni znaleckého posudku, stanovení ceny podle legislativních norem, stanovení obvyklých cen majetku v oblasti působnosti Územního pracoviště.

- Zpracování stanovisek v oblasti oceňování majetku, ve vymezených případech určování vyhlašovací ceny příp. kupní ceny, nájemného, stanovení výše úhrady za věcné břemeno/služebnost.

- Komplexní posuzování a kontrola předložených znaleckých posudků, podkladů zpracovaných odloučenými pracovišti v oblasti cenové problematiky a zpracování vyjádření k uplatněným postupům při zjišťování ceny movitého a nemovitého majetku a ceny věcných břemen v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy pro oceňování majetku ve vymezené působnosti Územního pracoviště.

- Koordinace a metodické usměrňování činnosti útvarů v působnosti Územního pracoviště v oblasti oceňování majetku.

 

Platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Předpokládaný nástup: dle dohody, pracovní poměr na dobu určitou 1 roku s možností změny na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: Praha                   

Pracovní místo je vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.

 

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem, podrobným popisem praxe a motivačním dopisem zasílejte do 10. prosince 2023 na e-mail: podatelna.strednicechy@uzsvm.cz

předmět e-mailu: VŘ cenový referent odd. HMU

 

 

nebo na adresu:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Územní pracoviště Střední Čechy Růžena Sakařová

Rašínovo nábřeží 390/42

128 00 Praha 2

 

nebo využijte formuláře níže.

 

Upozornění: Úřad si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí. Úřad si dále vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů.

Do: 11. 12. 2023

Mám zájem
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.