Pondělí, 24. února 2020

odbor Odloučené pracoviště Domažlice

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Domažlice a Tachov:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Paroubkova 228
344 01 Domažlice
Tel.: 379 712 548 (ústředna)

pracoviště Tachov, adresa: T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov, tel.: 374 705 125, mob.: 603 559 025
Ředitelka:
Mgr. Ing. Soňa Brody
Tel.: 379 712 550
E-mail: sona.brody@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Brody.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Domažlice

ÚZSVM v Domažlicích vyřešil další pozemek s nejasným vlastníkem

18.02.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Domažlicích vyřešil další pozemek s nedostatečně identifikovaným vlastníkem. Na základě dodatečného projednání dědictví po zemřelé osobě byl zapsán ideální podíl ½ převážně zemědělských pozemků z celkové výměry 9 583 m2 na stát zastoupený ÚZSVM.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci atlas, elektroniku a nářadí za 2 tisíce korun

06.02.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Domažlicích prodal v elektronické aukci dvě sekery, autoatlas Česko, tři kusy řezných diamantových kotoučů, čtyři kusy brusných kotoučů atypických rozměrů a dvě televize, které státu připadly podle trestních předpisů a z odúmrtí.

ÚZSVM sjednotil vlastnictví pozemku a komunikace ve Lhotě u Tachova

05.02.2020

Domažlické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo pozemek s účetní hodnotou téměř půl milionu korun.

další aktuality