Středa, 24. července 2019

odbor Odloučené pracoviště Domažlice

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Domažlice a Tachov:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Paroubkova 228
344 01 Domažlice
Tel.: 379 712 548 (ústředna)

pracoviště Tachov, adresa: T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov, tel.: 374 705 125, mob.: 603 559 025
Ředitelka:
Mgr. Ing. Soňa Brody
Tel.: 379 712 550
E-mail: sona.brody@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Brody.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Domažlice

ÚZSVM v Domažlicích prošetřil pozemky zapsané na nedostatečně identifikované vlastníky

23.07.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Domažlicích zapsal na základě šetření do vlastnictví ÚZSVM pozemky v katastrálním území Starý Kramolín a Hvožďany u Poběžovic, které byly vedeny na nedostatečně identifikované vlastníky.

Stát získal 3,5 mil. Kč z odúmrti

19.07.2019

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadla jako tzv. odúmrť pozůstalost po paní M.S. z Domažlicka. Hodnota nabytého majetku je zhruba 3,5 mil. Kč a tvoří jej zejména pozemek se stavbou rodinného domu se zahradou, peněžní zůstatky na vkladních knížkách a osobní automobil.

Povodí Vltavy získalo pozemky po zaniklém státním podniku v Domažlicích

08.07.2019

Téměř 12 let probíhalo majetkoprávní vypořádání 7 pozemků v katastrálním území Domažlice po zrušeném státním podniku bez likvidace DESTA s. p. Děčín, odštěpný závod 06 Domažlice. Na tento majetek byl v roce 2007 upozorněn ze strany domažlického pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jeho právní nástupce DESTA-NOVA, a. s., se sídlem v Děčíně, na kterého byl v roce 2000 vyhlášen konkurz.

další aktuality