Hanácká kasárna – výjimečný areál v historickém centru Olomouce

01.07.2021

Historicky největší prodej nemovitosti ÚZSVM na území Moravy. Ve výběrovém řízení s elektronickou aukcí hledáme nového vlastníka pro jedinečný areál Hanáckých kasáren.

 

Historie

Historie objektu úzce souvisí s vojenskou historií Olomouce. V souvislosti s válkami o tzv. rakouské dědictví byla sice z rozkazu Marie Terezie ve městě Olomouc vybudována tehdy moderní bastionová polygonní pevnost s množstvím redut a předsunutých pevnůstek, včetně korunní hradby, ale nejstarší vojenská nemocnice byla situována mimo tento systém v Klášterním Hradisku. Právě s ohledem na její lokaci vně pevnosti, bylo později císařem Ferdinandem I. rozhodnuto o vybudování záložní vojenské nemocnice uvnitř města pro případ jeho obléhání. Stavba byla vybudována kolem roku 1840. V areálu byla zbudována také kaple sv. Jana Křtitele, která dodnes představuje dominantu nádvoří. Stavba je významným urbanistickým prvkem města a ukázkou klasicistního vojenského stavitelství s ojedinělou stavební i armádní historií.

 

Užitná plocha budovy přesahuje 19 000 m2. Jedinečnost stavby lze spatřovat mimo jiné v unikátním řešení odvětrání svislých stavebních konstrukcí prostřednictvím podzemního tunelu, který navazuje na světlíky, tzv. anglické dvorky. Tento systém zabezpečuje stavbu proti vzlínání zemní vlhkosti.

 

Objekt, který tvoří čtyřkřídlá budova a který je zároveň kulturní památkou, převzal ÚZSVM na základě usnesení vlády v roce 2017 od Ministerstva obrany. Vláda pak v roce 2020 schválila jeho prodej.

 

Informace o prodeji
ÚZSVM vyhlásil elektronickou aukci Hanáckých kasáren 30. června 2021. Samotná aukce bude zahájena 1. září v 10 hodin a potrvá do 3. září do 10 hodin. Minimální cena za tento areál činí 262 milionů korun, minimální příhoz byl stanoven na 100 tisíc korun. Zájemci musí před začátkem aukce složit kauci ve výši 27 milionů korun.

 

Prohlídka nemovitosti pro zájemce je možná po předchozí e-mailové registraci. Kontaktní údaje a další podrobnosti k prodeji naleznete zde.

 

Videoprezentaci areálu naleznete zde.

Více informací, jak se registrovat a zúčastnit aukce naleznete zde.

Přílohy: DSC02458.jpg 21 místnost.jpg DSC02389.jpg DSC02418.jpg 1 budova HK.jpg DSC02411.jpg 0 letecké foto Hanácká.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.