Informace OSS/SO o nepotřebných nemovitostech podle usnesení vlády č. 56 ze dne 25.1.2023

06.05.2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) obdržel dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci seznamu nepotřebných nemovitostí jednotlivých státních institucí podle usnesení vlády č. 56 ze dne 25. 1. 2023. ÚZSVM informace poskytl k datu dotazu, tj. k říjnu roku 2023.

 

Vzhledem k tomu, že následně došlo k aktualizaci seznamu, zveřejňuje ÚZSVM pro potřeby státních institucí seznam nepotřebných nemovitostí ve stavu k 30. 11. 2023.

Přílohy:UV_56_nepotřebné nemovitosti státních institucí.xlsx
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.