Informace pro veřejnost/Information für die Öffentlichkeit/Information for public

21.08.2023

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je uveřejněn zde. V případě, že v něm naleznete své jméno, nás kontaktujte na e-mail podatelna@uzsvm.cz. K dotazu prosíme připojit co nejbližší specifikaci nemovitosti a případně také osoby, která jí vlastní.

Na adresu podatelna@uzsvm.cz se můžete obrátit také v případě jakýchkoliv dotazů.

 

Information für die Öffentlichkeit

Die Liste der Immobilien mit unzureichend identifiziertem Eigentümer wird hier veröffentlicht. Wenn Sie Ihren Namen darauf finden, kontaktieren Sie uns bitte unter podatelna@uzsvm.cz. Bitte geben Sie in Ihrer Anfrage möglichst genau an, um welche Immobilie es sich handelt und wer gegebenenfalls der Eigentümer ist.

Sie können sich auch an podatelna@uzsvm.cz wenden, wenn Sie Fragen haben.

 

 

Information for public

The list of properties with insufficiently identified owner is published here. If case you find your name on it, please contact us at podatelna@uzsvm.cz. Please attach to your request the closest possible specification of the property and, if applicable, the person who owns it.

You can also contact podatelna@uzsvm.cz if you have any questions about under-identified owners.

 

 

 

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.