Lovosice a Rochov získaly pozemky pod komunikacemi

18.01.2022 - Litoměřice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Litoměřicích převedl městu Lovosice osm pozemků a jeden obci Rochov. Ve všech případech šlo o bezúplatné převody.

Pozemky v Lovosicích o celkové výměře 2 808 m2 jsou zastavěny místními komunikacemi III. a IV. třídy ve vlastnictví města. Nejmenší z nich má výměru pouhý 1 m2, největší pak 1 846 m2. Ten je z části tvořený veřejnou zelení, kterou město udržuje na svoje náklady.

Všechny se současně nacházejí v území Chráněné krajinné oblasti České středohoří.

 

ÚZSVM pozemky převzal jako nepotřebný majetek Ředitelství silnic a dálnic ČR.

 

 

Rochov pak získal pozemek o výměře 73 m2, nacházející se v zastavěném území obce. Jde o místy zarostlý pruh podél hlavní silnice, procházející přes území obce.

 

ÚZSVM ho získal do majetku po ukončení činnosti okresního úřadu.

Přílohy:LT-12 - Lovosice 2.jpgLT-12 - Lovosice 3.JPGLT-12 - Lovosice.jpgLT-12 - Rochov.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.