Obec Podmyče získala pozemek pod vodní nádrží

18.09.2023 - Znojmo

Znojemský ÚZSVM bezúplatně převedl do majetku obce Podmyče pozemek pod vodní nádrží.

Pozemek leží v nezastavěném území obce a má rozlohu 373 m2. Na této parcele a také na sousední, která je v majetku obce, stojí záchytná vodní nádrž na vodu. Převod proběhl bezúplatně s omezujícími podmínkami na dobu deseti let, kdy obec nesmí majetek převést, zcizit (přenechat vlastnická práva) nebo zatížit ve prospěch třetí osoby (zřídit věcné břemeno) a také nesmí daný majetek využít ke komerčním účelům, není tedy možné ho pronajímat či přenechat do pachtu (možnost využívat kromě pozemku i výnosy či plody z něj).

Přílohy:03- foto - k. ú. Podmyče (1).JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.