Odbor Kontroly

Odbor plní tyto hlavní úkoly:
 
  • provádí kontrolní činnost zaměřenou na dodržování povinností, pravidel a postupů stanovených právními předpisy a vnitřními předpisy ÚZSVM ve vztahu k nakládání s majetkem, s nímž je příslušný hospodařit ÚZSVM dle zákona o majetku, a kontrolní činnost zaměřenou na ekonomické nakládání s finančními prostředky, které jsou určeny k zajištění provozu ÚZSVM;
  • zpracovává protokoly z provedených kontrol a jejich vyhodnocení, podává návrhy na opatření ke zlepšení činnosti a k odstranění případných zjištěných nedostatků;
  • zajišťuje přijímání, projednávání a vyřizování stížností, sdělení a petic adresovaných ÚZSVM dle správního řádu a zákona o právu petičním;
  • zajišťuje přijímání, evidenci a prošetřování oznámení podezření na korupci a podávání oznámení orgánům činným v trestním řízení na podezření ze spáchání trestného činu zaměstnanci a bývalými zaměstnanci ÚZSVM;
  • na základě průběžného vyhodnocování vnitřního kontrolního systému zpracovává roční souhrnnou zprávu o výsledcích kontrol ÚZSVM pro Ministerstvo financí;
  • na základě požadavků příslušných vedoucích zaměstnanců zajišťuje kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopných zaměstnanců ÚZSVM.
Ředitelka odboru PhDr. Petra Skalická, Ph.D.Tel.: 225 776 266Životopis: CV_prof_Skalická.pdf
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.