Oddělení Hospodaření s majetkem v operativní evidenci

Oddělení Hospodaření s majetkem v operativní evidenci zajišťuje v rámci územní působnosti Územního pracoviště tyto hlavní činnosti:

 
  • plní všechny úkoly vyplývajících pro Úřad z příslušných ustanovení zákona č . 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • metodicky řídí příslušnou oblast hospodaření s majetkem na Odloučených pracovištích za účelem jednotného postupu při hospodaření s majetkem státu;
  • přebírá za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 62/2001 Sb. majetek, který na základě zákona o majetku, jiných zákonů, děděním, darem, rozhodnutím příslušného orgánu, mezinárodní smlouvou nebo na základě jiných skutečností stanovených zákony, připadá do vlastnictví státu na území v působnosti Územního pracoviště, s nímž podle § 10 a 11 zákona o majetku je příslušný hospodařit Úřad;
  • zajišťuje evidenci veškerého majetku státu, se kterým je dle § 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, příslušný hospodařit Úřad na území Územního pracoviště;
  • vede registr operativní evidence, popř. jiné předepsané evidence v rámci Územního pracoviště, např. rejstříku podstat a jmenného indexu rejstříku podstat;
  • spolupracuje na souhrnném zpracování inventarizace majetku v operativní evidenci na Územním pracovišti. 
Vedoucí oddělení Ing. Klára PatykováTel.: 416 921 529E-mail: klara.patykova@uzsvm.cz
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.