Oddělení Pohledávek a IBV

Oddělení Pohledávek a IBV zajišťuje v rámci územní působnosti Územního pracoviště tyto hlavní činnosti:

  • sleduje stav a vývoj pohledávek za Územní pracoviště;
  • řídí a usměrňuje postup v oblasti zajišťování a vymáhání pohledávek v rámci Územního pracoviště;
  • zabezpečuje kontrolu závazků ze smluvních vztahů (bezúplatné převody, předání majetku dle zákona č. 290/2000 Sb. apod.) a zabezpečuje vymáhání pohledávek z porušených závazků;
  • zabezpečuje kontrolu postupů souvisejících s agendou IBV;
  • zabezpečuje spolupráci s odborem Hospodaření s majetkem státu a odborem Odloučené pracoviště při řešení problémů spojených s pohledávkami;
  • připravuje návrhy na rozhodnutí o upuštění vymáhání pohledávek při dodržení § 35 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a současně vypracovává návrhy rozhodnutí o trvalém odpisu pohledávky IBV;
  • vede evidenci řízení IBV a evidenci způsobu jejich vymáhání;
  • provádí úkony spojené s ukončováním smluv o poskytnutí příspěvku na IBV;
  • sleduje evidenci pohledávek a závazků ze smluvních vztahů za celé územní pracoviště.

 


Vedoucí oddělení Olga KudláčkováTel.: 542 163 274E-mail: Olga.Kudlackova@uzsvm.cz
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.