Otázky a odpovědi k prodeji Paláce Broadway

Mohl byste mi prosím potvrdit, jaká byla výše nájmu za rok 2020 a aktuálně za 2021?

V roce 2020 činilo nájemné 29.593.093,- Kč. V letošním roce je to 30.540.072,- Kč.

 

V rámci paragrafu 4.1 nájemní smlouvy se zmiňuje možnost snížení nájmů v případě provedení rekonstrukce objektu. Chtěl bych se zeptat, zda už historicky došlo k využití této klauzule?

Ano, v rámci dílčích oprav byl tento mechanismus využit, financování provedl nájemce a následně bylo započteno vůči nájemnému.

 

Je v rámci nájemní smlouvy mezi nájemcem a pronajímatelem složen nějaký depozit a případně v jaké výši? Rozumím, že příjem od nájemce není zajištěn žádným dalším zajišťovacím instrumentem (např. mateřská garance)?

Není.

 

Kapitola 8. nájemní smlouvy se odkazuje na Vyšší moc. Chtěl bych se prosím zeptat, zda se důsledky koronaviru nějak promítly v rámci této klauzule na nájemní vztah?

Ne.

 

Jaké jsou nabývací tituly a případná omezení vlastnického práva (výpis z LV, snímek z KN)?

Výpis z KN a KN mapa jsou součástí vyhlášené aukce – viz https://www.nabidkamajetku.cz/Home/Detail/72235

 

Jaký je přehled nájemních vztahů včetně kopií nájemních smluv?

Nájemní smlouva s dodatky (dodatek č. 8 představuje úplné znění nájemní smlouvy) je k dispozici na webovém odkazu uvedeném na str. 2 aukční vyhlášky. Podnájemní smlouvy k dispozici nemáme, podnájemní smlouvy si sjednává nájemce na svůj účet.

 

Jaký je přehled provozních nákladů budovy?

Nájemcem poskytnuté roční provozní náklady za loňský rok jsou níže na této stránce v příloze.

 

Jaké byly investice do budovy v uplynulých 10 letech?

ÚZSVM disponuje objektem od r. 2016, od té doby nebyla provedena žádná investice, pouze opravy. Největší opravou byla v loňském roce výměna kotlů a souvisejícího zařízení kotelny v částce 6 786 077,45 Kč vč. DPH.

 

Jaké jsou plánované investice na následujících x let?

Do budoucna nejsou plánovány žádné investice.

 

Kde jsou plánky jednotlivých podlaží?

Půdorysy jsou součástí vyhlášené aukce.

 

Jaká je platební morálka jednotlivých nájemců?

Nájemce je pouze jeden, má pronajatý celý objekt  – společnost M.I.C.C. Prague s.r.o. – viz aukční vyhláška, platí řádně a včas.

 

Jsou nějaká probíhající řízení týkající se nemovitosti (správní, soudní a jiné …)?

Nejsou.

 

Máte kopie obchodních smluv?

Prosíme o bližší identifikaci pojmu „obchodní smlouva“, nicméně uvádíme, že komplexní provozní správa objektu je v režii nájemce.

 

Je k dispozici dokumentace technického charakteru (projektová dokumentace, přehled výměr a ploch objektu s popisem jejich využití atd.)?

Plány podlaží vč. výměr jsou součástí vyhlášené aukce

 

Who is and/or are the tenant(s)?

M.I.C.C. Prague s.r.o., identification number 25158783, Address: Jankovcova 1037/49, ZIP CODE 170 00 Praha 7

 

Can you mention something about its/their reputation especially from financial point of view? 

As a government agency we cannot comment on reputation of private subjects. However, the tenant pays a regular quarterly rent, always properly and on time. According to the lease agreement, the Lessee has an option to purchase the Broadway Palace for the price of the highest bid achieved in the electronic auction.

 

Can we receive existing contract(s)? 

The full text of the lease contract and its amendments in Czech language is available at: https://www.uzsvm.cz/2021-71-zadost-o-poskytnuti-informaci-tykajici-se-smlouvy-se-spolecnosti-m-i-c-c

 

What is/are the expiry-dates) of the contracts? 

31. 3. 2048.

 

Are there obligations from any point of view for a new owner? Are there any rules or regulations concerning the building, the destination and the tenants? 

The building is a listed cultural monument, so it is necessary to comply to the relevant legislation, e.g. construction works must have been approved by the Monument care department of the Prague City Hall.

 

Is there any agreement, law, local decision, rule or regulation applicable that might influence now or in the future the value of it as an investment? 

As a government office we cannot provided any analysis or commentary.

 

Is there a technical inspection report of the building available?

An expert opinion, boiler room inspection report, building infrastructure inspection report are available in Czech language here:

https://www3.uzsvm.cz/2021/06/24/Revizn%C3%AD%20zpr%C3%A1vy%20souhn.pdf

https://www3.uzsvm.cz/2021/06/24/Revize%20kotelny%20souhrn.pdf

https://www3.uzsvm.cz/2021/06/28/Znalecky_posudek.pdf

and other documentation related to the building is also available in Czech language on the auction page:

https://www.nabidkamajetku.cz/Home/Detail/72235

 

Are there any obligations from maintenance point of view?

According to the current lease contract, routine maintenance is secured by the tenant, repairs and maintenance beyond the scope of routine maintenance is provided by the owner, please see the lease contract for more information.

 

Can you please send us all the other available information concerning this building? 

All conditions are listed in the auction decree here:

https://www.nabidkamajetku.cz/api/Property/Attachment/242bfdd8-610f-4264-89df-62b6eb7746d4

and in the auction rules available here: https://www.uzsvm.cz/aukcni-rad

 

Can you give us an indication of the price and inform us about further costs and taxes (state and local) for the buyer?

We cannot comment on tax related issues as it is outside of our competence. If you are interested in buying the building, we highly recommend establishing cooperation with a law firm which will be able to adequately assess all relevant documents that are only available in Czech language. As a government agency, we must remain neutral and cannot offer a legal translation of this documentation.

 

Are there certain financing requirements? Purchase requirements? And certain specifics regarding location?

The method of payment and other payment conditions are described in the auction decree as well.

The building is a protected cultural monument, it is necessary to comply with the applicable legislation governing the area, in particular Act No. 20/1987 Coll., On state monument care. The building is located within the Prague Monument Zone. If you are interested in buying the building, we highly recommend establishing cooperation with a law firm which will be able to adequately assess all relevant documents that are only available in Czech language. As a government agency, we must remain neutral and cannot offer a legal translation of this documentation.

 

Do you have overview with rental income and service costs?

Rental income in 2020 was 29.593.093 CZK. You can find service cost in attachement below.  

 

 

What is indicative minimum sales price? 

The price starts at 1 050 000 000 CZK, minimum increment of bids is 200 000 CZK.

 

Do you have executive summary of the Investment Memorandum (IM)?

We do not have this kind of document. There are not any plans for future investments.

Přílohy:Broadway 2020 rocni provozni naklady.xlsx
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.