Pátek, 22. listopadu 2019

Územní pracoviště České Budějovice - odbor Hospodaření s majetkem státu - referát Písek

Referát zajišťuje ve spolupráci s útvary ÚP a OP v rámci určené působnosti veškeré činnosti související se správou, hospodařením a nakládáním s majetkem státu, s nímž je podle zákona o majetku příslušný hospodařit Úřad.

 

 

Adresa:
Otakara Ševčíka 1943
397 01 Písek Z důvodu stavby horkovodu je možný přístup do budovy pouze pro pěší. Ukončení prací je plánováno na 30. 11. 2019

Doručovací adresa:
Prokišova ul. 1202/5
371 03 České Budějovice

Vedoucí referátu:
Mgr. Pavel Havlík
Tel.: 382 763 250
E-mail: pavel.havlik@uzsvm.cz