Referent - právní auditor oddělení Metodiky majetku a právního auditu odboru Majetkové metodiky

18.05.2023 - Ústředí a Útvary generálního ředitele

 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) hledá nové kolegyně  či nové kolegy na pozici

 

referent - právní auditor oddělení Metodiky majetku a právního auditu odboru Majetkové metodiky

 

Co požadujeme:

 

 • - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu akreditovaném dle zákona č. 111/1998 Sb. v oboru právo (vhodné i pro absolventy), nebo nostrifikace zahraničního vysokoškolského vzdělání v obsahově obdobném studijním programu
 • - vhodné i pro absolventy
 • - znalost právních předpisů vztahujících se k činnosti Úřadu (např. zákona č. 219/2000 Sb., zákona č. 201/2002 Sb., aj.)
 • - samostatnost, spolehlivost, pečlivost, dobré komunikační schopnosti
 • - znalost práce s PC (MS Office)
 • - státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru
 • - trestní bezúhonnost
 • - splnění podmínek ustanovení § 17 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb.

 

Charakteristika pracovního místa:

 

 • - zpracovává návrhy vnitřních předpisů Úřadu pro oblast hospodaření a nakládání s majetkem státu, implementuje změny v příslušných právních předpisech do vnitřních předpisů
 • - zabezpečuje metodiku, metodicky řídí a koordinuje oblast právního auditu a škodních komisí
 • - po právní stránce metodicky řídí a koordinuje oblast uzavírání smluv a tvorbu smluvních dokumentů (standardů) vztahujících se k hospodaření a nakládání s majetkem státu
 • - spolupracuje s územními pracovišti při přijímání opatření k předcházení protiprávního jednání v oblasti hospodaření a nakládání s majetkem státu
 • - zpracovává právní stanoviska a vyjádření
 • - poskytuje součinnost samostatnému oddělení Veřejných zakázek v oblasti právní a při přípravě návrhů smluv
 • - na vyžádání zajišťuje právní audit právních jednání v kompetenci generálního ředitele a náměstků generálního ředitele

 

Co nabízíme:

 • - pestrou, stabilní a perspektivní práci ve státní instituci sídlící v centru Prahy, která zastupuje stát v majetkových právních jednáních a je významným správcem státního majetku
 • - pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností změny na dobu neurčitou
 • - pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené a 5 dnů osobního volna
 • - zařazení do 12. platové třídy podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., dále osobní příplatek a odměny v závislosti na pracovních výsledcích
 • - přátelský kolektiv v rámci oddělení se zajímavou právní agendou ve stanovených oblastech
 • - možnost profesního rozvoje prostřednictvím dalšího vzdělávání (školení, odborné semináře, aj.)
 • - další zaměstnanecké výhody (stravenky ve výši 110,- Kč, slevy na kulturní akce, možnost využít rekreační chatu v Harrachově)

 

 

Předpokládaný nástup: dle dohody Místo výkonu práce: Praha

Pracovní místo je vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.

 

Nabídky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem, včetně možného termínu nástupu, zasílejte do 20. června 2023 na adresu elektronické pošty: podatelna@uzsvm.cz

předmět e-mailu: VŘ právní auditor Metodiky majetku a právního auditu

 

případně na adresu:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

odbor Personální

Rašínovo nábřeží 390/42

128 00 Praha 2

 

 

Upozornění:
Úřad si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí. Úřad si dále vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů.

Do: 21. 06. 2023

Mám zájem
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.